Yhteystiedot

Pekka Puolimatka,
Puheenjohtaja
044-309 6732
Jari Niemonen
044-745 9118
Varaukset ja tiedustelut
050-381 9580
Eläinten talteenotto
044-309 6464